Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 5. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Rozhodnutie o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 172 zákona o verejnom obstarávaní a prehľad rozhodnutí úradu vydávame v zjednodušenej forme aj tento týždeň. 

V prehľade výstupov úradu si prečítate aj o rozsudku Správneho súdu v Bratislave a naštudovať si môžete aj niekoľko metodických usmernení rozoberajúce napríklad problematiku vyhodnocovania konfliktu záujmov v prípade uplatnenia výnimky alebo zverejňovania referencie pri spoločnom verejnom obstarávaní.

Pravidelné prehľady nájdete na webovej stránke úradu: https://www.uvo.gov.sk/otvorena-komunikacia/tyzdenne-aktuality

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.