Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO pripravil časopis Moderný prístup k verejnému obstarávaniu zameraný na udržateľné a strategické verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Jedným z cieľov národného projektu s názvom Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku, realizovaného v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu, je podpora udržateľného a strategického verejného obstarávania.

Správna implementácia strategického verejného obstarávania do praxe stojí na viacerých kľúčových faktoroch. Jedným z nich je zvyšovanie všeobecného povedomia u odbornej a laickej verejnosti o prínosoch jeho častí pre spoločnosť a spôsoboch správnej implementácie.

K dosiahnutiu vyššie uvedeného pripravil projektový tím aktivity č. 2 Udržateľné a strategické verejné obstarávanie prvé číslo časopisu s názvom Moderný prístup k verejnému obstarávaniu. Časopis je zameraný na aktuálne témy v rámci strategického verejného obstarávania (zelené verejné obstarávanie, sociálne aspekty vo verejnom obstarávaní a verejné obstarávanie inovatívnych riešení) a bude vydávaný raz ročne.

Prvé číslo časopisu sa venuje úvodu do jednotlivých častí strategického verejného obstarávania a približuje ich či už po teoretickej, ale aj praktickej stránke ich využitia.

Prvé číslo časopisu Moderný prístup k verejnému obstarávaniu na stiahnutie tu.


Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.