Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO pripravil špecifickú príručku s názvom Vybrané sociálne hľadiská časť 1

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku,realizovaného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa,ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu vypracoval špecifickú príručku s názvom Vybrané sociálne hľadiská časť 1, s podtitulom Podpora zamestnanosti, Podpora vzdelanosti/praxe a Podpora malých a stredných podnikov, mikropodnikov a živnostníkov.

Príručka máza úlohu podchytiť problematiku týkajúcu sa sociálnych hľadískpodporujúcich zamestnanosť, vzdelanosť a prax,  malé a stredné podniky, mikropodniky a živnostníkov, nakoľko aj ich aplikácia v procese verejného obstarávania môže predstavovať efektívny nástroj na podporu tejto vymedzenej skupiny osôb.Príručkaobsahuje informácie o sociálnych hľadiskách takým spôsobom, aby umožňovala subjektom, použiť ich vo svojich pripravovaných verejných obstarávaniach. Jednotlivé sociálne hľadiská sú podporené príkladmi z praxe, ktorými sa môžu verejní obstarávatelia a obstarávatelia inšpirovať.

Snahou je nielen zabezpečiť uľahčenie splnenia si zákonom stanovenej kvóty, ale aj vzbudenie pozitívneho záujmu u verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktoré svojim aj iniciatívnym dobrovoľným uplatňovaním sociálneho hľadiska do verejného obstarávania prispejú do budúcna k zlepšovaniu životných podmienok vybraných skupín osôb.

na stiahnutie tu.

 

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.