Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Uzavretie výzvy na podporu zelenej infraštruktúry a regenerácie sídlisk

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. mája 2022 - Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program plánuje uzavrieť výzvu na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk k 13.6.2022.

Z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC73-2021-87 plánuje uzavrieť výzvu 13. júna 2022. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

 Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zároveň oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC73-2021-87 sa upravuje z 31.5.2022 na 13.6.2022, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy.

Zdroj: MIRRI SR

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miesta a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.