Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Verejné obstarávanie a Jednotný trh sa stávajú nástrojom na presadzovanie EÚ

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Jednotný trh Európskej únie oslavuje v marci svoje 30. narodeniny. Možno ho označiť za jeden z najväčších a pre Európanov najhmatateľnejších úspechov Európskej únie. Zaručuje totiž voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu v priestore Európskej únie, čo umožňuje jej obyvateľom žiť a pracovať v celej EÚ, poskytuje im lepšie pracovné príležitosti, ponúka aj širší výber vysokokvalitných služieb a výrobkov. Ďalšiu pridanú hodnotu ponúka v tom, že tieto služby a výrobky sú bezpečné a rešpektujú životné prostredie.

Komisia pri príležitosti 30 ročného fungovania navrhuje niekoľko zmien pre jeho zlepšenie, ktoré umožnia plne využiť jeho potenciál na posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie. Prízvukuje, že je nevyhnutné, aby sa Jednotný trh prispôsobil novej realite doby, meniacemu sa geopolitickému prostrediu, technologickému vývoju a prechodu na digitálne a zelené hospodárstvo.

Fungujúci Jednotný trh je už teraz základom dlhodobej konkurencieschopnosti Európskej únie, v číslach je domovom pre 23 miliónov firiem a jeho HDP v roku 2021 predstavovalo 14 522 miliárd EUR. Viac ako 17 miliónov Európanov aktuálne žije alebo pracuje v inej ako vlastnej krajine EÚ.

Kvalitné a transparentné verejné obstarávanie je dôležitý predpoklad dobre fungujúceho Jednotného trhu. Verejné orgány v členských štátoch Európskej únie vynaložia každý rok približne 14 % HDP EÚ, čo predstavuje takmer 2 000 miliárd EUR na nákup prác, tovarov a služieb, ako aj na podporu verejných politík a cieľov od oblastí zdravotníctva, vzdelávania, infraštruktúry, sociálnej ochrany, energetiky, až po odpadové hospodárstvo a ekológiu.

V tejto súvislosti predseda ÚVO Peter Kubovič zdôraznil, že „verejné obstarávanie sa stáva spoločným európskym nástrojom na realizáciu nových politík, čo už teraz môžeme vidieť cez zelené, či sociálne verejné obstarávanie. Slovensko však čakajú aj ďalšie výzvy, ako napríklad klimaticky neutrálne stavebníctvo, či bezemisná mobilita. Nie je úlohou úradu hodnotiť reálnosť týchto cieľov, prípadne ich ekonomickú zvládnuteľnosť. Musíme sa však pripraviť na skutočnosť, že tieto politiky začnú ovplyvňovať hospodársku súťaž a procesy obstarávania.

V záujme rozvoja hospodárskej súťaže plánuje Európska komisia ďalej harmonizovať prístup k údajom o verejnom obstarávaní, čím sa zlepší kvalita, dostupnosť a úplnosť údajov prostredníctvom úzkej spolupráce naprieč členskými štátmi. Hospodárskym subjektom sa tým umožní získavať informácie štruktúrovanejším spôsobom a budú pokrývať celý cyklus verejného obstarávania pre komplexné pochopenie pre uchádzačov.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.