Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zástupcovia ÚVO na konferencii zameranej na podporu sociálnej ekonomiky na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V termíne 7. a 8. októbra 2021 sa uskutočnila celoslovenská odborná konferencia s názvom "Sociálna ekonomika na Slovensku, súčasnosť a budúcnosť“, ktorej organizátorom bola Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Do programu konferencie formou on-line vstupu prispeli aj podpredseda ÚVO Jaroslav Lexa a vedúci oddelenia vzdelávania Inštitútu verejného obstarávania Martin Jakubek. V rámci svojho prezentačného bloku poukázali najmä na pozitívny vplyv a význam uplatňovania sociálneho hľadiska vo verejných obstarávaniach, zároveň dali opäť do pozornosti viaceré konkrétne nástroje, ktoré majú verejní obstarávatelia či obstarávatelia pri využívaní tohto inštitútu k dispozícii a taktiež zodpovedali niekoľko zaujímavých otázok súvisiacich s danou témou.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuality

25 rokov činnosti OLAF proti podvodom

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 22. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie

Zmena lehoty plnenia v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ

Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO – 21. týždeň

Úrad pre verejné obstarávanie