Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ZMOS pri eurofondoch kladie dominantný dôraz na budovanie infraštruktúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 20. októbra 2020 - Združenie miest a obcí Slovenska bude v novom programovom období klásť maximálny dôraz na budovanie infraštruktúry. Po rokovaní s podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Veronikou Remišovou to uviedol predseda ZMOS Branislav Tréger.

„Hovorili sme ohľadom doznievajúceho operačného programu IROP a nového programového obdobia na roky 2021-2027. Prebrali sme všetky podmienky, politické ciele, realokácie finančných prostriedkov a možné presuny,“ informoval predseda ZMOS Branislav Tréger, podľa ktorého slov ZMOS dáva dominantný dôraz na vybudovanie infraštruktúry.
„V prvom rade na obslúženie jednotlivých regiónov pitnou vodou, odkanalizovanie a očistenie vôd,“ zdôraznil predseda ZMOS. Potom je to cestná infraštruktúra, ktorá je zameraná nielen na veľmi potrebné opravy ciest II. a III. triedy (ktoré sú vo vlastníctve samosprávnych krajov), ale i na cesty I. triedy, ktorých vlastníkom je štát.
„Pri problematike životného prostredia je veľmi problematické odpadové hospodárstvo. Enviro problémy, ktoré sú, sa riešia v rámci jednotlivých podosí operačného programu,“ poznamenal Branislav Tréger, ktorý zdôraznil aj politický cieľ smart, teda oblasť inteligentných miest. „V budúcnosti nás čakajú projekty, ktoré by mali uľahčiť život obyvateľom, respektíve sfunkčniť všetky stránky ľudského, civilného života.“
Veronika Remišová považuje zjednodušenie a zrýchlenie čerpania eurofondov za jednu zo svojich priorít. „ZMOS považujem pre dosiahnutie týchto cieľov za strategického partnera. Verím, že je našim spoločným záujmom, aby čerpanie eurofondov bolo rýchle a efektívne a aby eurofondy pomáhali rozvíjať slovenské regióny,“ uviedla Veronika Remišová.
Kvôli pandemickej situácii sa stretnutie, ktorého sa za ZMOS zúčastnili aj jeho podpredsedovia Radomír Brtáň a Štefan Gregor (zároveň predseda komory miest) a Zuzana Špačeková, odborný expert pre zahraničnú spoluprácu a európske záležitosti, v utorok 20. októbra 2020 uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na rokovaní zastupoval aj jeho štátny tajomník Vladimír Ledecký.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.