Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Centrálne obstarávanie vs. príležitostné spoločné obstarávanie

Dátum:

Jedným z cieľov nového zákona o verejnom obstarávaní je zefektívniť a zrýchliť verejné obstarávanie. Jedným z nástrojov, ako dosiahnuť tento cieľ, je centrálne verejné obstarávanie (centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní) a príležitostné spoločné obstarávanie. V tomto článku si predstavíme základný rozdiel medzi týmito inštitútmi a úpravou pojmu centrálneho obstarávania oproti pôvodnej právnej úprave (zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní).

CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE VS. PRÍLEŽITOSTNÉ SPOLOČNÉ OBSTARÁVANIE
Mgr.
Marcela
Návesňáková
vyštudovala manažment vzdelávania dospelých so zameraním na progresívne formy vzdelávania. V súčasnosti úzko spolupracuje s Mgr. Jaroslavom Lexom. Už viac ako rok pôsobí v asociácií APUeN SK, kde sa venuje projektom elektronizácie verejného obstarávania. Od júla 2014 sa intenzívne zaoberá problematikou elektronického trhoviska a jeho využitia v praxi. Od jesene 2014 v tejto oblasti aj lektoruje.
Jednu z prvých a najdôležitejších otázok, ktorú si pri novej právnej úprave musíme položiť, je, kto môže vykonávať centrálne obstarávacie činnosti a kto príležitostné spoločné obstarávanie.
Centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní je
a)
verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov,
b)
obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre obstarávateľov,
c)
európsky orgán verejnej moci, ktorý
1.
nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
2.
zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
Pozn.:
V kontexte nášho článku budeme používať tento pojem v zmysle verejného obstarávateľa/obstarávateľa, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní.
Z uvedeného vyplýva, že centrálnymi obstarávacími organizáciami môžu byť len samostatné právnické osoby zriadené na tento účel inými verejnými obstarávateľmi/obstarávateľmi alebo im musí takáto činnosť vyplývať priamo zo zákona (ex lege). V obidvoch prípadoch musí byť táto osoba verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Nemôže ísť o situáciu, keď sa verejný obstarávateľ rozhodne zriadiť takúto spoločnosť, majúcu obchodný charakter. Zatiaľ s istotou vieme povedať, že na Slovensku je jediný centrálny verejný obstarávateľ, a to Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktorému táto činnosť vyplýva priamo zo zákona.
Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
"Viacerí verejní obstarávatelia/obstarávatelia môžu na základe písomnej dohody uskutočniť verejné obstarávanie spoločne."
Pri príležitostnom spoločnom obstarávaní teda nevzniká nová samostatná organizácia, ktorá by ho vykonávala. Ide len o
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.