Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nese zadavatel odpovědnost za dodavatelsky řetězec?

Dátum:

Chce-li veřejný zadavatel zajistit, aby byly při plnění zakázky dodržovány férové podmínky - jako včasná úhrada závazků, legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, ochrana životního prostředí atd. -, měl by se zabývat i tím, že tyto standardy budou dodržovány také níže v dodavatelském řetězci. Zeptali jsme se několika odborníků z praxe, zda podle jejich názoru zadavatel spoluzodpovídá za to, co se děje v dodavatelském řetězci nakupovaného zboží či služby a jaká jsou hlavní rizika v dodavatelském řetězci, jimž by zadavatelé v ČR měli věnovat pozornost.

Nese zadavatel odpovědnost za dodavatelsky řetězec?
Eva
Chvalkovská
externá doktorandka, Projekt Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dodavatelský řetězec neboli systém subjektů, jenž stojí mezi základní surovinou a konečným zákazníkem, může být u některých zakázek poměrně složitý. Pokud zadavatel rizika spojená s podmínkami v dodavatelském řetězci neřeší, může být ohrožena nejen reputace dané veřejné instituce, ale může utrpět i kvalita plnění, sociální podmínky pracovníků, kteří se na plnění podílejí, může být poškozeno životní prostředí či deformována zdravá ekonomika. Naše dvě otázky proto zněly:
- Odpovídá zadavatel VZ za to, co se děje v dodavatelském řetězci nakupovaného zboží či služby?
- Jaká jsou podle vás hlavní rizika v dodavatelském řetězci, kterým by zadavatelé v Česku měli věnovat pozornost?
Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik
1.
Částečně určitě ano, protože zadavatel může způsobem zadání veřejné zakázky vč. nastavení parametrů smlouvy o dílo pomoci tomu, aby byly v rámci poddodavatelského řetězce dodržovány stejné férové podmínky, jako jsou mezi zadavatelem a hlavním dodavatelem. Na druhou stranu jsou vztahy v rámci poddodavatelského řetězce vztahy mezi dvěma právnickými či fyzickými osobami, se kterými (vyjma hlavního dodavatele) zadavatel nemá žádný smluvní vztah, proto mu nemůže být přisouzena absolutní odpovědnost za to, co všechno se v rámci poddodavatelů děje. Zejména je pro zadavatele velice složité, hledat "pravdu" v rámci sporu jednotlivých subjektů, protože mnohdy končí spory u soudu a zadavatel nemá nástroje na to, aby rozpory jednoznačně vyřešil. Povodí Vltavy, státní podnik, vyžaduje po dodavatelích podpis čestného prohlášení, ve kterém se zavazují zajistit v rámci poddodavatelského řetězce obdobné a férové podmínky, jaké mají sjednané s námi, jako zadavatelem. Což je však pouze první krůček. V letošním roce budeme v rámci realizace některých zakázek vyžadovat transparentní účty, kde budou moci nejen poddodavatelé vidět, kdy zadavatel zaplatil
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.