Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nie sú eurofondy ako eurofondy - analýza operačných programov od roku 2009

Dátum:

Analýza porovnáva trendy v obstarávaní v jednotlivých operačných programoch štrukturálnych fondov počas posledných troch vlád. Pre charakter dát sú dostupné len informácie od roku 2009 - dáta zo starších rokov nie sú dostupné v dostatočnej kvalite. Z rovnakého dôvodu celá analýza obsahuje len zhruba polovicu všetkých zákaziek z eurofondov, keďže obstarávatelia vypĺňali informácie o operačných programoch, z ktorých boli ich zákazky financované rôznorodo a nie veľmi spoľahlivo.

Nie sú eurofondy ako eurofondy - analýza operačných programov od roku 2009
Martin
Turček
Transparency International Slovensko
Tendre rôznych operačných programov sa menej líšia v dĺžke, viac však v počte ponúk a používaní súťažných postupov
Najdlhšie spomedzi zákaziek financovaných z európskych štrukturálnych fondov trvali komplikované IT tendre v operačnom programe Informatizácia spoločnosti. V tesnom závese nasledujú dlhé tendre v operačnom programe Životné prostredie. Hoci pri porovnaní dĺžky tendrov na úrovni obstarávateľov je možné pozorovať často násobné až rádové rozdiely (od 60 po 500 dní), dĺžka obstarávaní v rôznych operačných programoch sa príliš nelíši. Väčšie rozdiely medzi správcami eurofondov je možné pozorovať pri porovnaní súťaživosti a otvorenosti tendrov. Kým priemerný počet ponúk je 2,67 a priemer v počte použitých súťažných postupov (verejná a užšia súťaž) je 71,6%, napríklad zákazky v operačnom programe Technická pomoc - pod hlavičkou Úradu vlády - boli zadávané v súťaži len v tretine prípadov a priemerný počet ponúk nedosiahol ani 2.
 I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Program                 I  Počet  I Počet I Súťažné I Dĺžka I I                     I zákaziek v I ponúk I postupy I tendrov I I                     I programe I    I     I     I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Regionálny operačný program       I  1092  I 3,31 I 93,22% I  193  I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Životné prostredie           I  762   I 2,99 I 97,11% I  241  I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Konkurencieschopnosť a hospodársky rast I  502   I 2,47 I 95,42% I  208  I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Výskum a vývoj             I  1573  I 2,00 I 64,53% I  188  I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Zdravotníctvo              I   80   I 2,50 I 97,50% I  185  I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Zamestnanosť a sociálna inklúzia    I  192   I 2,54 I 34,38% I  171  I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Bratislavský kraj            I  260   I 2,38 I 71,92% I  154  I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Vzdelávanie               I  828   I 2,50 I 46,38% I  186  I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Informatizácia spoločnosti       I  203   I 2,47 I 63,55% I  252  I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Doprava                 I  168   I 4,32 I 89,88% I  185  I I-----------------------------------------I------------I-------I---------I---------I I Technická pomoc             I   80   I 1,96 I 33
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.