Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Prvé rozhodnutie rady úradu pre verejné obstarávanie, ktorým povoľuje uzatvoriť dodatok o navýšení ceny plnenia zmluvy

Dátum:

Takmer po dvoch rokoch od zavedenia nového spôsobu uzatvárania dodatkov so zvyšujúcou sa cenou plnenia sa odborná verejnosť dočkala prvého rozhodnutia s kladným záverom. Ak teda súhlasné stanovisko považujeme za kladný záver. Toto rozhodnutie je pre odbornú verejnosť zaujímavé aj z iného uhla pohľadu. Je to prvé rozhodnutie, teda svojím spôsobom akési "vzorové", pretože dosiaľ (zo všetkých uverejnených rozhodnutí k 24. máju 2015) bolo jediné úplné z pohľadu formálnych náležitostí žiadosti.

Prvé rozhodnutie rady úradu pre verejné obstarávanie, ktorým povoľuje uzatvoriť dodatok o navýšení ceny plnenia zmluvy
Mgr.
Marcela
Návesňáková
- vyštudovala manažment vzdelávania dospelých so zameraním na progresívne formy vzdelávania. V súčasnosti úzko spolupracuje s Mgr. Jaroslavom Lexom. Už viac ako rok pôsobí v asociácií APUeN SK, kde sa venuje projektom elektronizácie verejného obstarávania. Od júla 2014 sa intenzívne zaoberá problematikou elektronického trhoviska a jeho využitia v praxi. Od jesene 2014 v tejto oblasti aj lektoruje.
Podľa § 10a ods. 2 a ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "ZVO") je možné uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti len za podmienky, ak rada úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "rada") určí, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy, a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. V takomto prípade je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady.
Z uvedených ustanovení vyplýva, že uzatváranie dodatkov navyšujúcich cenu plnenia je podmienené rozhodnutím rady o tom, že boli splnené zákonom ustanovené podmienky. Aj v tejto oblasti je potrebné čítať dôvodovú správu k zákonu č. 95/2013 Z.z., aby sme sa dozvedeli, čo vlastne zákonodarca týmto spôsobom (režimom uzatvárania dodatkov) myslel. Podľa dôvodovej správy, má ísť o
"dodatok, ktorý sa netýka úpravy plnenia a jeho rozsahu, ale len a výlučne ceny alebo ekonomických podmienok plnenia, pri zachovanom rozsahu. Rada úradu teda nebude rozhodovať o obsahu dodatku, len o tom, či sú alebo nie sú splnené podmienky na jeho uzatvorenie."
V dôvodovej správe zákonodarca prirovnal návrh na určenie zmeny okolností podľa § 10a ods. 3 ZVO k určovacej žalobe, z čoho možno vyvodiť záver, že zákonodarca mal zrejme v úmysle, aby sa konanie rady o návrhu na určenie zmeny okolností po
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.