Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Test bežnej dostupnosti

Dátum:

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "úrad") na svojom webovom sídle 9. júla 2015 zverejnil vzorový dokument "Test bežnej dostupnosti1) ". V predmetnom materiáli úrad odporúča, aby uvedený dokument bol súčasťou dokumentácie každej podlimitnej zákazky. Z uvedeného odporúčania je možné vyvodiť záver, že doklad o teste bežnej dostupnosti má byť súčasťou nielen postupu podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO") - postup zadania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ale uvedený dokument by sa mal nachádzať aj v dokumentácii postupu podľa § 92 až 99 ZVO, teda pri postupe s využitím elektronického trhoviska.

Test bežnej dostupnosti
JUDr.
Juraj
Tkáč
V kontexte skutočnosti, že uvedený test bežnej dostupnosti má byť súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní (§ 21 ZVO), máme za to, že predmetný dokument by sa nemal nachádzať len v dokumentácií o podlimitnom postupe, ale mal by byť súčasťou aj dokumentácie o nadlimitných zákazkách. Tento náš názor odvodzujeme z § 42 ods. 3 ZVO, z obsahu ktorého je zrejmé, že test bežnej dostupnosti sa vyžaduje aj v kontexte obligatórnosti, resp. fakultatívnosti využitia elektronickej aukcie. Z uvedeného dôvodu tak odporúčame, aby uvedený test bežnej dostupnosti bol súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní aj pri nadlimitných zákazkách.
Z obsahu dokumentu testu bežnej dostupnosti tak, ako je zverejnený na stránke úradu, je možné usudzovať, že uvedený test sa vzťahuje len na zákazky spolufinancované z prostriedkov EÚ (v dokumente je uvedené:
"Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.