Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - December 2021

Zimné „ÚVOdzovky“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Výzva na cyklodopravu v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. decembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje vyhlasuje výzvu na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci In...

Výzva aj pre krajské mestá „Moderné technológie II“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. decembra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako Riadiac...

Výzva na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. decembra 2021 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnilo informácie k výzve na projekty pre potravinárov v hodnote 170 miliónov eur.

Všeobecné metodické usmernenie č. 2-2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad vydal všeobecné metodické usmernenie  č. 2-2021 k uplatňovaniu § 21a zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Výzva Pomocný vychovávateľ pre materské školy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 17. decembra 2021 -  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

Rokovanie ÚVO s NKÚ a MIRRI

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), Najvyšší kontrolný úrad (ďalej len „NKÚ“) a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej len „MIRRI“) dnes 15. 12.2021 rokovali o detailoch nového systému kontroly zákaziek ...

Informácia o implementácii EŠIF k 30. novembru 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. decembra 2021 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. EUR) je k 30.11.2021 čerpanie zdrojov vo výške 7,80 mld. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 46,78 %.

Výzva Európskej klimatickej iniciatívy na predkladanie projektov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. decembra 2021 – Európska klimatická iniciatíva vyhlasuje každoročne výzvu na predkladanie projektov, a tak podporuje neziskové organizácie z členských štátov EÚ.

Nový podcast o projekte „Zodpovedné verejné obstarávanie“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Ako úrad využíva peniaze z tzv. „Nórskych fondov“?  Napríklad na osvetu MEAT kritérií. Ich podstatou je získať čo možno najvyššiu kvalitu za prijateľnú cenu. Teda aby sa v súťažiach nehodnotila len cena, ale aby sa čo najefektívnejšie napĺňal prin...

Operačný program Ľudské zdroje: Výzva krok za krokom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 9. decembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-03 Krok za krokom. Cieľom výzvy je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnen...

Výzva na Rané vzdelávanie: zmena a posunutie prvého hodnotiaceho kola

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. decembra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje o zverejnení Zmeny č. 1 a posune 1. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu vzdelávan...

Výzva na zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2: Zmena č.1

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 6. decembra 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/RO-02 - Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýše...

Schválené žiadosti o dotáciu na výživové doplnky k 3.12.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 7. decembra 2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo zoznam všetkých schválených  žiadostí  na výživové doplnky pre prijímateľov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Dotácie Obnovme si svoj dom 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 3. decembra 2021 - Ministerstvo kultúry SR chce v roku 2022 prerozdeliť dotácie  v programe Obnovme si svoj dom vo výške viac ako 12 miliónov eur.  Rezort kultúry každý rok vyhlasuje dotačné výzvy pre rekonštrukciu pamiatok na Slovensku.

ÚVO Vás pozýva na školenie Verejné obstarávanie inovatívnych riešení

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na školenie Verejné obstarávanie inovatívnych riešení, ktoré sa uskutoční 13.12.2021 o 9:30 hod. Cieľom školenia bude priblížiť verejným obstarávateľom/obstarávateľom pro...

Najnovší podcast k téme zákaziek s nízkou hodnotou

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Napriek tomu, že zákazky s nízkou hodnotou predstavujú v rámci verejného obstarávania relatívne voľný postup, existujú pravidlá, ktoré by  mal zadávateľ takejto zákazky dodržať.

Plán obnovy: Príprava výzvy na podporu dlhodobej starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 2. decembra 2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti bude možné získať finančné zdroje na budovanie a rekonštrukc...

Nová výzva na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry zverejnená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 30. novembra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 26. novembra 2021 výzvu s kódom zameranú na podporu dobudovania základnej tec...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.