Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Nové eurofondy by mohli začať v prvej polovici roku 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. júla 2021 - Ministerstvo životného prostredia dnes vládu informovalo o úrovni implementácie Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie za rok 2020, ktorého cieľom bolo dosiahnuť aby orgány štátnej správy zabezpečovali zeleným verejným obstarávaním 50 % zákaziek. 

Na prvé výzvy a projekty nového programového obdobia si žiadatelia budú musieť počkať ešte aspoň rok. Vplýva to z odpovedí, ktoré ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zaslalo portálu EURACTIV Slovensko.

Slovensko bude môcť v nasledujúcich siedmich rokoch z fondov Kohéznej politiky EÚ čerpať 12,8 miliardy eur.

Trajektória Partnerskej dohody 
Príprava nového programového obdobia prebieha už viac ako tri roky, no zatiaľ stále nie je známe, kedy oficiálne odštartuje. Proces zbrzdili pomalé rokovania únijných inštitúcií o rozpočte EÚ a pravidlách Kohéznej politiky EÚ.

Na národnej úrovni je kľúčom k budúcim eurofondom takzvaná Partnerská dohoda, ktorú musí vypracovať každý členský štát. Ide o pomerne stručný 35-stranový dokument, kde krajina popisuje, v ktorých oblastiach a na aké investície eurofondy využije a zároveň tento výber aj odôvodňuje. Slovensko na materiáli pracuje prakticky od roku 2018, kedy bol v máji zverejnený prvý návrh novej Kohéznej politiky EÚ na roky 2021 až 2027.

Slovensko návrh Partnerskej dohody dokončilo v máji tohto roku. Dokument následne ministerstvo, ktoré vedie Veronika Remišová (Za ľudí), zaslalo Európskej komisii. Tá už svoje pripomienky v júni poslala na Slovensko.

Od začiatku júla MIRRI spolupracuje s ostatnými rezortami na zapracovaní pripomienok do Partnerskej dohody. Tento proces by mal trvať do septembra. Upravený dokument potom Slovensko podľa ministerstva na jeseň ešte raz „neformálne“ pošle na kontrolu eurokomisii. Zároveň bude doma k Partnerskej dohode prebiehať proces posudzovania vplyvu na životné prostredie (takzvané Strategické hodnotenie životného prostredia, SEA).

Až potom ministerstvo regionálneho rozvoja predloží Partnerskú dohodu do medzirezortného pripomienkového konania. „Partnerská dohoda bude tiež predmetom rokovania so socioekonomickými partnermi v rámci Pracovnej skupiny Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+, Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 až 2027, Hospodárskej a sociálnej rady SR,“ približuje proces ministerstvo.

Následne dokument pôjde na rokovanie vlády. Keď dokument odobrí vláda, Slovensko jeho záverečnú verziu poslednýkrát pošle na posúdenie Európskej komisii. Tá má podľa európskej legislatívy na rozhodnutie o schválení Partnerskej dohody štyri mesiace.

Z odpovedí MIRRI tak vyplýva, že Partnerská dohoda bude schválená najskôr v prvých mesiacoch roku 2022. 

Zdroj: EURACTIV 

Spracované podľa internetovej stránky: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.