Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

ÚVO: Súťaže sa realizujú rýchlejšie, dokazuje to štatistika úradu

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vypracoval analytický materiál o dĺžke trvania verejných obstarávaní od roku 2018 až 2021 (pdf, 2 MB). Vyplýva z neho, že v sledovanom období sa súťaže realizovali rýchlejšie (Trvanie VO 2018-2020 (pdf, 1 MB)  a Trvanie VO 2018-2020 interval (pdf, 1 MB)), či sa to týkalo súťaží hradených zo štátneho rozpočtu, alebo z eurofondov.

„Vyhodnocovali sme dĺžku súťaží od momentu ich vyhlásenia vo Vestníku, až do podpisu zmluvy. Ide o nadlimitné, aj podlimitné zákazky. Potešilo ma, že polovica zo sledovaných zákaziek v rokoch 2018-2020, ktoré sa týkali nákupu tovarov a služieb, sa ukončili v priemere do 120 dní, teda do 4 mesiacov. Aj tieto dáta vyvracajú mýty o tom, že súťaže sú vždy komplikované a že ich nie je možné ukončiť,“ hovorí predseda úradu Miroslav Hlivák.

Úrad zverejnil analytický materiál na svojom webovom sídle, pričom ku grafom aj v tomto prípade transparentne uvádza metodiku výpočtu dĺžky trvania verejných obstarávaní. V sledovanej vzorke nie sú zákazky zadané „napriamo“- tzv. priamym rokovacím konaním, cez dynamický nákupný systém, koncesie, ani súťaže návrhov. „Zamerali sme sa na tie „najbežnejšie“ súťaže. Z analýzy dát vyplýva, že súťaže na tovary a služby, ktoré boli vyhlásené v roku 2021 a boli hradené zo štátneho rozpočtu je možné ukončiť o 25 dní, resp. o 12 dní skôr, ako to bolo v priemere rokov 2018 až 2020. Zákazky  financované z eurofondov  trvajú v roku 2021 o 122 dní kratšie v porovnaní s priemerom rokov 2018 až 2020. Porovnávali sme teda zákazky z roku 2021 so zákazkami z obdobia, za ktoré úrad urobil prvý analytický materiál,“ vysvetľuje podpredseda úradu Jaroslav Lexa

Pri dátach z roku 2021 (Trvanie VO 2021 (pdf, 1 MB) a Trvanie VO 2021 interval (pdf, 1 015 kB)) je potrebné uviesť, že obsahujú 619 verejných obstarávaní, ktoré stále nie sú uzavreté alebo zrušené, čo môže mať vplyv na finálny výsledok priemerného trvania súťaže. Toto číslo predstavuje 15% zo všetkých sledovaných verejných obstarávaní vyhlásených v roku 2021. „Aj táto štatistika, teda analytický materiál, preukázal, že súťaže sa realizujú rýchlejšie. K skráteniu dĺžky trvania súťaží prispeli aj legislatívne zmeny, ktoré úrad navrhol. Verím, že súťaže bude možné zrealizovať v ešte kratších lehotách, o čo sa úrad usiluje aj prijatím mnohých opatrení, vrátene posilnenia metodickej pomoci. Zmeny zákona, ktoré začali platiť od jari tohto roka dávajú predpoklady pre ďalšie zásadné skracovanie dĺžky súťaží. Pomôcť by tomu mala aj tzv. profesionalizácia, laicky vysvetlené ide o systém, na základe ktorého budú súťaže pripravovať odborníci, čo má vytvoriť predpoklad pre odstránenie nedostatkov, ktoré súťaže potom brzdia a naťahujú. V kontexte eurofondových zákaziek pre nové programové obdobie môže byť zasa kľúčová zmena zákona, na základe ktorej sa zásadne zjednodušil systém kontroly eurofondových zákaziek,“ uzavrel Miroslav Hlivák.

Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.