Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Uznesenia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2023 nasledujúce uznesenie k problematike verejného obstarávania.

Vec C-493/22
z 8. mája 2023
Účastníci konania
1. Curtea de Apel Bucureşti - Rumunsko - Armaprocure SRL/Ministerul Apărării Naţionale,
2. BlueSpace TECHNOLOGY SRL
Téma
Uchádzač vylúčený z postupu verejného obstarávania právoplatným rozhodnutím verejného obstarávateľa
Uznesenie
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 55 ods. 4, článku 56 ods. 3, článku 57 ods. 2, článku 60 ods. 1 písm. b), ako aj článku 61 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov zadávania určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú.v. EÚ L 216, 2009, s. 76).
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.