Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrh na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2021 nasledujúce návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania.

Dátum podania návrhu

Číslo prípadu

Názov podávateľa návrhu

Téma

29. januára 2021

Vec C-54/21

 Krajowa Izba Odwoławcza Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom Odvolatelia: Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., „Pectore-Eco“ sp. z o.o. a Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy
Instytut Badawczy Odporca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Článok 18 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom
obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES

 
Vec C-54/21
Návrh na začatie prejudiciálneho konania
29. januára 2021 - zverejnené v Úradom vestníku Európskej únie 14. júna 2021, C 228/14
Podal Krajowa Izba Odwoławcza.
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom: Odvolatelia: Konsorcjum: ANTEA POLSKA S.A., "Pectore-Eco" sp. z o.o. a Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy Odporca: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Prejudiciálne otázky
1.
Umožňujú zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie hospodárskych subjektov, ako aj transparentnosti, vyjadrené v článku 18 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (1) (ďalej len "smernica 2014/24/EÚ"), taký výklad článku 21 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ a článku 2 bodu 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/943 z 8. júna 2016 o ochrane n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.