Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

REACT-EU a Plán obnovy

Dátum: Rubrika: Články

Dva roky sa svet borí s pandémiou spôsobenou vírusom SARS-CoV-2, čo malo a má neblahý vplyv na ekonomiky celého sveta. Z toho dôvodu EÚ vytvorila nástroj/program NextGenerationEU, teda „Európska únia pre ďalšie generácie“. Na tento nástroj bolo pre krajiny EÚ vyčlenených približne 750 miliárd eur vo forme úverov a grantov. 

V médiách najviac skloňovanými pojmami súvisiacimi práve s nástroj NextGenerationEU sú
REACT-EU
a
Fond obnovy a odolnosti.
REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, teda Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe) je iniciatívou, ktorá je reakciou na krízu. REACT-EU zahŕňa dodatočné finančné prostriedky vo výške 55 miliárd eur pre členské štáty EÚ, ktoré sú sprístupnené už pre pomaly končiace programové obdobie 2014 - 2020. Tieto prostriedky sú dodatočnými zdrojmi už k existujúcim zdrojom z Európskemu fondu regionálneho rozvoja, Európskemu sociálnemu fondu, ale aj Európskemu fondu pomoci pre najodkázanejšie osoby.
Iniciatívou REACT-EU sa majú riešiť najmä problémy v oblasti zachovania a vytvárania pracovných miest (napríklad režimom skráteného pracovného času, podporou pre samostatne zárobkovo činné osoby, podporou zamestnanosti mladých ľudí a pod.), systému zdravotnej starostlivosti, investičnej podpory a prevádzkového kapitálu malých a stredných podnikov, ťažko postihnutých odvetví (napríklad cestovného ruchu a kultúry). Dodatočná podpora však slúži aj na investície do zelenej a digitálnej transformácie ako posilnenie významných investícií v spomínaných oblastiach. Členské štáty sa samy rozhodujú ako a kam presne nasmerujú tieto dodatočné finančné prostriedky. Na urýchlenie prístupu k týmto finančným prostriedkom môžu členské štáty poskytovať pro­striedky formou zálohových platieb prijímateľom a aj miera spolufinancovania z prostriedkov EÚ je až do výšky 100%.
Na Slovensku boli z REACT-EU navýšené finančné prostriedky na štyri operačné programy, a to: Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ), Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) a Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (OP FEAD) - spolu až o 780 mil. eur.
V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu sa v rámci iniciatívy uvažuje o podpore najmä verejnej osobnej dopravy, cyklotrás, zelenej infraštruktúry, stredných odborných škôl, zateplení bytových domov, energetickej účinnosti na Hornej Nitre či kultúrnej infraštruktúre a podobne. Pri Operačnom programe Ľudské zdroje sa majú z dodatočných prostriedkov podporiť najmä pracovné miesta, nové pracovné príležitosti, sociálne a asistenčné služby, pracovné zručnosti či dištančné vzdelávanie a osoby ohrozené chudobou. Pri Operačnom programe Efektívna verejná správa je podpora smerovaná k zamestnancom v prvej línii vrátane bezpečnostných a zbrojených zborov a na reformné projekty verejnej správ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.