Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Princíp výrazne nenarušiť a nespôsobovať významnú škodu

Dátum: Rubrika: Články

V súčasnosti sa začínajú spúšťať prvé výzvy, či už z Plánu obnovy, ako aj z Operačného programu Slovensko. V tomto príspevku dávame do pozornosti čitateľom tri metodické dokumenty, ktoré definujú, aké parametre majú mať budovy pre to, aby projekt mohol byť financovaný, či už z Plánu obnovy, resp. z Operačného programu Slovensko.

V nadpise článku sme uviedli dva rozdielne pojmy, a to
výrazne nenarušiť
a
nespôsobovať významnú škodu
. Pojem významne nenarušiť je pojmom Plánu obnovy, pričom pojem nespôsobovať významnú škodu obsahujú dokumenty Operačného programu Slovensko. Oba pojmy vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (ďalej len "nariadenie o taxonómii"). Predmetná úprava tvorí rámec na uľahčenie udržateľných investícií stanovením systému klasifikácie (alebo "taxonómie") pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti. Žiadne opatrenie (t.j. žiadna reforma a žiadne investície) zahrnuté do P SK by nemalo viesť k významnému poškodeniu ktoréhokoľvek zo šiestich environmentálnych cieľov podľa článku 9 nariadenia o taxonómii v spojitosti s článkom 9 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory pre riadenie hraníc a vízovú politiku, ktorými sú:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.