Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zásadné zmeny pri zadávaní zákaziek s využitím elektronického trhoviska účinné od 2. augusta 2021

Dátum: Rubrika: Aktuality

Od 2. augusta 2021 sú účinné nové obchodné podmienky elektronického trhoviska (ďalej aj ako „OPET“). Predmetom tohto článku je predstavenie tých najvýznamnejších a zásadných zmien, ktoré obchodovanie s využitím elektronického trhoviska menia a nie vždy je to ku prospechu jednej z hlavných devíz tohto elektronického nástroja, teda rýchly nákup bežne dostupných komodít. Od 2. augusta 2021 sú účinné nové obchodné podmienky elektronického trhoviska (ďalej aj ako „OPET“). Predmetom tohto článku je predstavenie tých najvýznamnejších a zásadných zmien, ktoré obchodovanie s využitím elektronického trhoviska menia a nie vždy je to ku prospechu jednej z hlavných devíz tohto elektronického nástroja, teda rýchly nákup bežne dostupných komodít. 

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý bol zriadený s cieľom nákupu tovarov alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Stavebné práce od 1. januára 2019 s využitím elektronického trhoviska nie je možné zadávať, pričom aj pred uvedeným dátumom bola možnosť využiť tento nástroj pre daný segment zákaziek obmedzená a podľa výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") neboli bežne dostupnými kategórie stavebných prác realizované na základe projektovej dokumentácie. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra SR. To sú v skratke základné informácie viažuce sa k tomuto nástroju, ktorý už takmer 10 rokov predstavuje určité špecifikum v rámci nášho nastavenia systému verejného obstarávania v porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie a s účinnosťou novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") v prvom kvartáli 2022 bude nahradený elektronickou platformou, ktorá je dosiaľ zahalená určitým rúškom tajomstva. Elektronické trhovisko je synonymom rýchleho, ale aj hospodárneho nákupu, ktorý je vo väčšine prípadov spojený s nadštandardnou úrovňou hospodárskej súťaže, a to aj z dôvodu jednoduchosti vyhlasovania zákaziek, ako aj jednoduchosti predkladanie ponúk.
KRÁTKE PREDSTAVENIE PODMIENOK ZADÁVANIA ZÁKAZIEK S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA, NA KTORÉ BOLI VEREJNÍ OBSTARÁVATELIA ZVYKNUTÍ
Pokiaľ verejní obstarávatelia zvažujú uplatnenie nástroja, akým je elektronické trhovisko, a ich predmet zákazky úspešne prejde testom bežnej dostupnosti, majú na výber dve procesné možnosti zadávania zákaziek. Využitie postupu podľa § 109 zákona ZVO, t.j. možnosť predbežného akceptovania ponuky s najnižšou cenou zverejnenej na elektronickom trhovisku v katalógu ponúk alebo viac frekventovaný postup podľa § 110 ZVO, keď verejný obstarávateľ vytvorí a následne zverejní opisný formulár zákazky na elektronickom trhovisku. Postup podľa § 110 ZVO je viac využívaný z pochopiteľných dôvodov, keďže opis zákazky v gescii príslušného verejného obstarávateľa je pripravený vzhľadom na osobitné potreby viažuce sa k danému predmetu zákazky a častokrát opis kopíruje požiadavky na rozsah a kvalitu vyplývajúcu zo schváleného projektu, na ktorý bol poskytnutý príspevok z fondov EÚ alebo z iných dotačných schém.
Skúsme si na úvod v krátkosti predstaviť podmienky zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.