Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Výnimka na nájom nehnuteľností verzus nevyhnutné stavebné úpravy

Dátum: Autor/i: Mgr. Branislav Hudec Rubrika: Články

Nájom nehnuteľností je zaradený medzi zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V praxi je bežným javom, že nájom je spojený s potrebou prenajímateľa urobiť aj nevyhnutné stavebné úpravy v záujme naplnenia účelu, na ktorý má nájom slúžiť. Môže tieto nevyhnutné stavebné úpravy zrealizovať prenajímateľ na základe osobitných požiadaviek nájomcu, ak má nájomca status verejného obstarávateľa, ktorý je povinný postupovať pri obstarávaní stavebných prác v súlade so ZVO? Má v tomto prípade zákazka naďalej charakter výnimky alebo je potrebné pri realizovaní stavebných úprav postupovať v režime zákazky, na ktorú sa pôsobnosť ZVO už vzťahuje? A ako je to v prípade, ak po uzavretí nájomnej zmluvy vznikne potreba realizovať stavebné úpravy v určitom rozsahu, ktoré idú nad rámec pôvodného nájomného vzťahu a jeho účelu? Na tieto otázky zodpovie tento článok a neopomenie uviesť aj osobitné pravidlá, ktoré je nevyhnutné uplatniť, ak ide o nájom, ktorý má byť refundovaný z fondov Európskej únie.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.