Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Nehnuteľnosť


Výnimka na nájom nehnuteľností verzus nevyhnutné stavebné úpravy

Nájom nehnuteľností je zaradený medzi zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). V praxi je bežným javom, že náj...

Obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní použitím výnimky pre nájom a nadobúdanie existujúcich nehnuteľností

V praxi sa často stretávame s prípadmi, keď verejní obstarávatelia z rôznych dôvodov uzatvárajú zmluvy označené ako nájomné zmluvy, či už v právom postavení prenajímateľa verejného majetku, alebo nájomcu súkromného majetku, a to bez použitia postu...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.