Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Jún 2023

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Júl a August 2023

Kategória: Aktuality

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy „Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou“, „Konflikt záujmov“, „Dynamický nákupný systém“,...

Rozhodnutie predsedu úradu k taxatívnosti § 34 ods. 1 ZVO

Kategória: Aktuality

Predseda úradu vydal rozhodnutie č. 14138-P/2022 zo dňa 23. 06. 2023 vo veci zákazky na predmet „I/18 Prešov – Lipníky“. 

Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Kategória: Aktuality

Bratislava – 26. júna 2023 - Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E).

15,4 milióna eur na výzvu Európskej noci výskumníkov a iniciatívu Výskumníci na školách v rokoch 2024 a 2025

Kategória: Aktuality

Bratislava - 21. júna 2023 - Európska komisia dnes vyhlásila novú výzvu vo výške 15,4 milióna eur na Európsku noc výskumníkov a iniciatívu Výskumníci na školách v rokoch 2024 a 2025. 

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 23. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Čerpanie fondov Európskej únie k 31. máju 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. júna 2023 – Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o čerpaní prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov  III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka) ...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 22. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 21. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Jún 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy „Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou“, „Konflikt záujmov“, „Dynamický nákupný systém“,...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 20. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.