Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2023

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 19. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu „Centralizácia verejných nákupov“ 8. 6. 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na konferenciu, v rámci ktorej pozvaní slovenskí a zahraniční experti prinesú svoj pohľad a praktické skúsenosti k téme centralizácie verejných nákupov.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 18. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu zmenil rozhodnutie k podmienkam účasti, ktoré vyžadujú skúsenosť s FIDIC

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu zmenil rozhodnutie úradu č. 13883-3000/2022.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 17. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aktuálne rozhodnutie predsedu úradu k problematike mimoriadne nízkej ponuky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu rozhodnutím č. 6965-9000/2023 zo dňa 29. 04. 2023 zmenil právoplatné rozhodnutie úradu č. 4823-6000/2023-OD, 4834-6000/2023-OD zo dňa 06. 03. 2023 tak, že námietky navrhovateľa smerujúce proti výsledku vyhodnotenia ponúk zamietol.

Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán Programu Slovensko

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie bol uznesením vlády SR č. 641/2021 z 3. novembra 2021 určený ako jeden zo subjektov, ktorý bude vykonávať úlohy sprostredkovateľského orgánu pre Program Slovensko v rámci programového obdobia 2021–2027.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.