Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Zuzana Sidorová

Počet článkov autora: 2


Skupina dodávateľov a DPH

V procese verejného obstarávania nastáva často situácia, keď samostatná skupina dodávateľov vytvorí združenie s cieľom podať spoločnú ponuku a následne ju realizovať. Cieľom tohto článku je vymedziť pojem združenie právnických osôb v procese verej...

Zdaniteľná osoba v DPH vo vzťahu k orgánom verejnej správy a súvisiace praktické príklady pri nákupe tovarov a služieb

Cieľom článku je všeobecne vymedziť orgán verejnej správy ako zdaniteľnú osobu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“), určiť základnú podmienku uplatnenia jeho práva na odpočítanie DPH a ­situ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.