Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Je možné nahradiť tretiu osobu len čiastočne alebo je vždy potrebné ju nahradiť v celosti?

Dátum: Rubrika: Články

V zmysle § 40 ods. 5 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie. V príspevku sa zamýšľame či má uchádzač vždy povinnosť nahradiť tretiu osobu novým subjektom v celosti alebo môže v rámci nahradenia túto tretiu osobu vo svojej ponuke ponechať.

MODELOVÝ PRÍKLAD
Uchádzač vo svojej ponuke využil na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti kapacity hospodárskeho subjektu A. Prostredníctvom hospodárskeho subjektu A uchádzač preukázal referenciu a kľúčového experta - stavbyvedúceho. Verejný obstarávateľ v rámci skúmania predložených dokladov zistí, že osoba stavbyvedúceho nie je priamo kapacitou hospodárskeho subjektu A a je jeho subdodávateľom. Na základe uvedeného v súlade s koncepciou zákazu reťazenia kapacít vyzve uchádzača na nahradenie hospodárskeho subjektu A iným subjektom. Znamená to, že uchádzač musí nahradiť subjekt A v celosti alebo môže naďalej využiť jeho kapacity v rámci referencií a len na stavbyvedúceho predloží nové kapacity?
Metodický pohľad UVO
V súvislosti s inštitútom nahradenia tretej osoby Úrad pre verejné obstarávanie v metodickom usmernení č. 7217-5000/2019 zo dňa 17.01.2019 uviedol nasledovné:
"Podľa ust. § 40 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní sú povinní písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie.
"
Podľa Slovníka slovenského j
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.