Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

K platnosti a účinnosti zmluvy, ktorá je výsledkom eks

Dátum:

Keďže elektronický kontraktačný systém elektronického trhoviska (ďalej aj "EKS") generuje zmluvu automatizovaným spôsobom, nielen z pohľadu verejného obstarávateľa aj uchádzača, je potrebné venovať pozornosť momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá je výsledkom EKS.

K PLATNOSTI A ÚČINNOSTI ZMLUVY, KTORÁ JE VÝSLEDKOM EKS
JUDr.
Juraj
Tkáč
Čo znamená platnosť a čo účinnosť zmluvy?
Právna teória v súvislosti s teóriou právnych úkonov rozlišuje medzi platnosťou a účinnosťou zmluvy ako právneho úkonu. V súvislosti s nadobudnutím platnosti zmluvy, ktorá je výsledkom EKS, Obchodné podmienky EKS bod 4.1 uvádzajú, že zmluva nadobúda platnosť momentom jej vzniku. V zmysle nálezu Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 640/2014, v zmysle ktorého má byť v prípade pochybností vykonávaná preferencia výkladu v prospech platnosti a nie neplatnosti právneho úkonu, je možné vyjadriť názor, že momentom automatického vytvorenia zmluvy systémom EKS sú naplnené bez ďalšieho požiadavky na kontraktačný proces uzatvorenia zmluvy, a teda je možné konštatovať, že proces uzatvorenia zmluvy napĺňa atribúty pre platnosť právneho úkonu.
V súvislosti s platnosťou zmluvy, ktorá je výsledkom EKS, však upozorňujeme, že zmluva musí pre nadobudnutie platnosti obsahovať aj iné náležitosti právneho úkonu, a teda musí:
-
byť určitá a zrozumiteľná - v prípade, ak z opisného formuláru nebude zrejmé, čo tvorí predmet zmluvy, vystavuje sa verejný obstarávateľ riziku neplatnosti zmluvy. V takomto prípade je takisto otázne, čo vlastne tvorilo predmet ponuky uchádzača. V kontexte skôr citovaného nálezu Ústavného súdu SR, máme za to, že v prvom rade sa má aplikovať režim § 266 ods. 4 Obchodného zákonníka a prípadnú nejasnosť v opisnom formulári vykladať nie ako neplatnosť, ale primárne ako ustanovenie, ktoré má byť vykladané v neprospech verejného obstarávateľa (napr. v prípade pochybností o tom, či opisný formulár zahŕňa určité plnenie).
-
byť predmet plnenia možný - nie je možné vylúčiť, že na EKS sa objaví zákazka, napríklad na dodanie modrého z neba. Zákazka, ktorej plnenie nie je možné (je potrebné nemožnosť plnenia od
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.