Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kedy nie sú dostatočné na posúdenie kvality plnenia uvedenia technických údajov v opisoch a je potrebné vyžadovanie vzoriek?

Dátum:

Dávame do pozornosti dve rozhodnutia, v ktorých Úrad pre verejné obstarávanie uviedol, kedy verejný obstarávateľ môže a za akých okolností na posúdenie kvality ponúkaného plnenia vyžadovať namiesto technických údajov uvedených v opisoch a iných propagačných katalógoch priamo vzorky ponúkaného plnenia.

Kedy nie sú dostatočné na posúdenie kvality plnenia uvedenia technických údajov v opisoch a je potrebné vyžadovanie vzoriek?
JUDr.
Juraj
Tkáč
V rozhodnutí č. 9817-6000/2017-ODI Úrad pre verejné obstarávanie uviedol nasledujúce: "
Vzorky svietidiel sa bežne vyžadujú na predloženie pri verejných obstarávaniach, pretože nie všetky technické údaje sa dajú exaktne definovať a fotografie v katalógoch nie sú v tomto smere dostatočné. Dôležitá môže byť napríklad kvalita dielenského spracovania, kvalita použitých materiálov, celkový vzhľad svietidla a pod., ktoré sa dajú posúdiť len prostredníctvom fyzickej vzorky. (...)"
Na uvedené rozhodnutie nadviazal Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom rozhodnutí č. 8487-6000/2017-ODI z 11. apríla 2018, v ktorom uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že v odbornom stanovisku bolo znalcom potvrdené, že dodacie lehoty vybraných vzoriek sú 4 - 8 týždňov, má úrad za to, že tým, že kontrolovaným stanovená lehota na predkladanie ponúk v trvaní cca 8 týždňov bola stanovená primerane, boli uchádzači reálne schopní v tejto lehote zabezpečiť si vyžadované vzorky.
Uvedené teda znamená, že verejný obstarávateľ pri stanovení podmienky účasti predkladania vzoriek musí zohľadniť technické osobitosti zhotovenia vzorky tak, aby bolo možné v lehote na predkladanie ponúk zo strany uchádzača vzorku aj vyrobiť.
Z rozhodnutia
Podmienka účasti znela nasledujúco:
Uchádzač predloží: - Vzorku svietidla - 1 ks svietidla spĺňajúceho technické požiadavky na cestné svietidlo, 1 ks svietidla spĺňajúceho technické požiadavky na parkové svietidlo, vzorku rozvádzača - 1 ks rozvádzač pre diaľkovú komunikáciu vrátane funkčného demo prístupu do riadiaceho systému spĺňajúceho technické požiadavky na RVO podľa zadávacích podmienok Katalógové lity svietidiel, výložníkov a stožiarov a katalógy rozvádzačov. (...) Verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky účasti overuje skutočnosť, že uchádzač disponuj
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.