Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Neprípustnosť dovolania v správnom súdnictve ako prekážka ďalšieho konania v danej veci pred najvyšším súdom

Dátum:

Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok vo veciach verejného obstarávania patriacich do správneho súdnictva nie je podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok prípustné. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. októbra 2016, sp. zn. 2 Sdo 13/2016

Neprípustnosť dovolania v správnom súdnictve ako prekážka ďalšieho konania v danej veci pred najvyšším súdom
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
predsedníčka senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorá je sudkyňou s viac ako 22-ročnou praxou. Pôsobila na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Od roku 2007 je členkou Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Špecializuje sa na finančné právo, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie a mediálne právo. Externe prednášala ako lektorka pre Európsku komisiu, Justiční akadémii Českej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných úradníkov. Autorsky sa podieľala na viacerých odborných článkoch a publikáciách. Zastáva funkciu sudcu
ad hoc
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným osobnostiam s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.
Z odôvodnenia
Najvyšší súd SR rozsudkom z 29. februára 2016, sp. zn. 5 Sžo 38/2014, zmenil rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo 4. decembra 2013, sp. zn. 2 S 88/11-22, tak, že žalobu zamietol. Krajský súd napadnutým rozsudkom zrušil žalobou napadnuté rozhodnutia správnych orgánov a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Žalobcovi náhradu trov konania nepriznal.
Žalobca proti uvedenému rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR podal dovolanie. Žiadal, aby Najvyšší súd SR ako súd dovolací rozsudok odvolacieho súdu z 29. februára 2016, sp. zn. 5 Sžo 38/2014, zmenil tak, že napadnuté rozhodnutie žalovaného zrušuje a vec mu vracia na ďalšie konanie.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.