Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Dátum: Rubrika: Články

Transparentnosť je dôležitým princípom verejného obstarávania  a na jeho napĺňanie slúži predovšetkým zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. Schválené zmeny sa tak významne týkajú každého obstarávateľa a rovnako aj uchádzačov. Článok prináša zhrnutie a vysvetlenie kľúčových zmien v tejto legislatíve.

Proces verejného obstarávania prirodzene vytvára riziko značných negatívnych finančných dopadov pre verejný sektor. Vyplýva to tak z objemu finančných prostriedkov, o ktorých alokácii sa rozhoduje, ako aj z interakcií medzi verejným sektorom a podnikateľmi na strane uchádzačov, ktoré proces verejného obstarávania sprevádzajú. Neprekvapuje preto, že medzi základné povinnosti obstarávateľov patrí aj dodržiavanie princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti. [1] Transparentnosť nachádza svoje vyjadrenie vo všetkých fázach verejného obstarávania, od jeho prípravy až po revízne postupy. Kontrolu zabezpečujú okrem samotných súťažiacich uchádzačov aj mimovládne organizácie.
Spoločným nástrojom, ktorý 20 rokov úspešne formuje kvalitu verejných služieb, je zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len "infozákon"). Ide o nástroj, ktorý na jednej strane limituje a zaťažuje verejný sektor, no na druhej strane zvyšuje dôveryhodnosť k poskytovaným verejným službám. Otvoriť príslušný zákon a presadiť zmeny vždy vyžadovalo silnú politickú podporu a hľadanie kompromisov. Národná rada SR schválila v novembri novelu [zákon č. 428/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov], ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2023.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.