Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Povinnosť pre všetky právnické osoby vykonať zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Dátum: Rubrika: Aktuality

Podľa novely zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri (ďalej aj "ZoOR" alebo "zákon o obchodnom registri") všetci podnikatelia musia mať od októbra 2019 zapísaných konečných užívateľov výhod v obchodnom registri. Uvedené sa teda bude týkať aj hospodárskych subjektov, ktoré doteraz neboli zapísané v registri partnerov verejného sektora. Uvedená povinnosť sa dotkne najmä dodávateľov zákaziek s nízkou hodnotou. Zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, novelizuje zákon o obchodnom registri a ukladá povinnosť zápisu pre všetky právnické osoby vykonať zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra.

 

Povinnosť pre všetky právnické osoby vykonať zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zár
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.