Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Problém s daňou z pridanej hodnoty v elektronickom kontraktačnom systéme pri nakupovaní služieb z iného členského štátu európskej únie

Dátum:

Elektronický kontraktačný systém (ďalej v texte len "EKS") nie je medzi verejnými obstarávateľmi potrebné osobitne predstavovať. Jeho myšlienka je nepochybne veľmi dobrá a v súčasnosti predstavuje podstatnú časovú skratku pre mnoho obstarávacích projektov, ktorých realizácia by trvala mesiace. Riešenia v EKS však môžu obsahovať aj niektoré "detské choroby", z ktorých jedna môže dokonca pomerne závažným spôsobom ohroziť hospodárnosť a transparentnosť uzatváraných obchodov. O čom je reč?

Problém s daňou z pridanej hodnoty v elektronickom kontraktačnom systéme pri nakupovaní služieb z iného členského štátu európskej únie
JUDr.
Martin
Boržík,
LL.M.
je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s. r. o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. Radí obstarávateľom a verejným obstarávateľom, realizuje súťaže na kľúč, pomáha však aj záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk, predkladaných v procesoch verejného obstarávania. V súčasnosti udržiava 100%-nú úspešnosť pri revíznych postupoch v námietkach a v odvolaniach pred Radou Úradu pre verejné obstarávanie.
Daň z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH") je po kauzách uplynulého obdobia medzi podnikateľmi takmer nadávkou. Akokoľvek však bola sprofanovaná (či už tzv. karuselovými obchodmi, alebo ako nezaplatený výdavok drobných živnostníkov v kauzách veľkých dopravných spoločností), táto prietoková daň, ktorá má charakter akejsi univerzálnej spotrebnej dane a zabezpečuje jeden z najväčších príjmov do štátnej kasy, nepredstavuje pre drvivú väčšinu podnikateľov skutočný náklad. DPH si totiž (v skutočne štandardnom režime a bez kolotočových cirkusov) prehadzujú iba ako horúci zemiak, aby ho vyúčtovali konečnému spotrebiteľovi. Pri súťažení u verejných obstarávateľov však DPH takmer vždy znamená konečnú zastávku, keďže takmer všetky štátne inštitúcie a orgány, ale aj obce a pod. sú konečným užívateľom dodávanej služby, tovaru alebo práce, na ktorú sa DPH vzťahuje (a kvôli ktorým bola vlastne vymyslená), pričom si ju nenárokujú na vstupe naspäť.
V takomto okamihu je objem prostriedkov, tvorený DPH, úplným ekvivalentom pojmu náklad, keďže rovnako ako cena bez dane vstupuje aj výška DPH do priamych rozpočtových výdavkov väčšiny verejných obstarávateľov. Z tohto dôvodu je pochopiteľne v záujme transparentnosti a riadnej hospodárskej súťaže, aby táto nie malá, spravidla dvadsaťpercentná položka, bola férovo a transparente vyriešená i v samotnom súťažení.
Ak ste práve takáto rozpočtová alebo príspevková organizácia, v EKS sa registrujete ako neplatiteľ DPH, resp. tento svoj status potvrdzujete v každom zadávaní zákazky. Následne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.