Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor EÚ začal od 17. novembra do 31. decembra 2020 nasledujúce prejudiciálne konania k problematike verejného obstarávania.

Vec C-497/20
Prejudiciálne otázky:
1.
Bránia článok 4 ods. 3 a článok 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii a článok 2 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj článok 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, vykladané aj vzhľadom na článok 47 Charty základných práv Európskej únie, výkladovej praxi, akú predstavuje postup týkajúci sa článku 111 ôsmeho odseku Costituzione (Ústava Talianskej republiky), článku 360 prvého odseku bodu 1 a článku 362 prvého odseku codice di procedura civile (civilný sporový poriadok) a článku 110 codice del processo amministrativo (správny súdny poriadok) - v časti, v ktorej tieto ustanovenia umožňujú podanie kasačného opravného prostriedku proti rozsudkom Consiglio di Stato (Štátna rada) z "dôvodov týkajúcich sa súdnej právomoci" vyplývajúcej z nálezu Corte costituzionale (Ústavný súd, Taliansko) č. 6/2018 a z neskoršej vnútroštátnej judikatúry, ktorými vnútroštátne súdy zmenili dovtedajšie smerovanie, pričom dospeli k záveru, že prostriedok nápravy spočívajúci v podaní kasačného opravného prostriedku nemožno v súvislosti s tzv. "nedostatkom súdnej právomoci" použiť s cieľom napadnúť rozsudky Consiglio di Stato (Štátna rada) uplatňujúce vnútroštátne výkladové postupy odporujúce rozsudkom Súdneho dvora EÚ, a to v oblastiach upravených právom Európskej únie (v prejednávanej veci ide o oblasť verejného obstarávania), vo vzťahu ku ktorým sa členské štáty vzdali výkonu svojich zvrchovaných právomocí spôsobom nezlučiteľným s týmto právom, v dôsledku čoho došlo k ustáleniu účinkov porušenia práva Únie, ktoré by bolo možné napraviť pomocou vyššie uvedeného prostriedku nápravy, ako aj k ohrozeniu jednotného uplatňovania práva Únie a účinnosti súdnej ochrany subjektívnych právnych situácií relevantných z hľadiska práva Únie, v rozpore s požiadavkou, aby každý súd uvedené právo úplne a urýchlene vykonal, a to záväzným spôsobom, v súlade so správnym výkladom práva Únie, ktorý p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.