Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zákon o registri partnerov verejného sektora z 25. októbra 2016

Dátum:

Účelom zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.

Zákon o registri partnerov verejného sektora z 25. októbra 2016
JUDr.
Juraj
Tkáč
Súčasná právna úprava registra konečného užívateľa výhod nerieši dostatočným spôsobom identifikáciu konečného užívateľa výhod. Nový zákon zavádza sprísnený režim verifikácie konečného užívateľa výhod.
Bez uvedenej registrácie nie je možné sa zúčastňovať verejných obstarávaní a ani čerpať akékoľvek verejné finančné zdroje.
Zriaďovaný register nahrádza doterajší register konečných užívateľov výhod, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z.z.
Zákon zavádza štandardné registračné konanie, ktorým treba rozumieť konanie o zápise údajov do registra, zmene zapísaných údajov alebo výmaze údajov zapísaných do registra. Registráciu bude vykonávať Okresný s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.