Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2022

Profesionalizácia - úrad zverejňuje prvé termíny skúšok pre získanie statusu „registrovaná osoba“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Jedným z pilierov koncepcie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, ktoré priniesla tzv. veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, je úprava statusu osôb, ktoré budú oprávnené realizovať činnosti vo verejnom obstarávaní, a to najmä nadobudnut...

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 4. novembra 2022 (piatok) od 12:00 hod. bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

Prvé výzvy v programe Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. októbra 2022 – Spoločný technický sekretariát ešte v tomto roku plánuje vyhlásiť výzvy na poskytnutie príspevku pre súťažné projekty a projekty Fondu malých projektov.

Usmernenie k poskytnutiu dodatočného príspevku na výzvu budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 26. októbra 2022 - Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo Usmernenie SO č. 5 k poskytnutiu dodatočného príspevku podľa § 25a zákona o príspevku poskytovanom z...

Výber z metodickej a vzdelávacej činnosti za 3. štvrťrok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO v Košiciach a Prešove je už súčasťou Regionálnych centier MIRRI

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Žiadatelia o eurofondy a dotácie získajú v Regionálnych centrách Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“) všetky informácie a služby na jednom mieste.

Usmernenie č. 7 k 21. výzve zameranej na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. októbra  2022  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydalo Usmernenie č.7 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21 na predkladanie žiadostí o...

Výzva na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk: Aktualizácia č.4

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. októbra 2022 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zverejnilo aktualizáciu č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblok...

Grantový program Podpora malých inovácii 2022: digitalizácia je otvorený

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. októbra 2022 - Druhý ročník  grantového programu je otvorený. Žiadať o grant môžu projekty, ktoré prispejú k zlepšeniu života komunít a obyvateľov regiónu východného Slovenska s pomocou využitia procesu digitalizácie. Žiadať o gra...

Výzva na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov: Aktualizácia č.1

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. októbra 2022 – Poľnohospodárska platobná agentúra zverejnila aktualizáciu č.1 vo výzve na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

Čerpanie zdrojov EÚ k 30. septembru 2022 dosiahlo takmer 61 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 20. októbra 2022 - Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka zhruba 10,215 mld. eur. Podiel tak dosiahol 60,88 % z celkovej aktuálnej alokácie cez 16,779 mld. eur.

Európska komisia schválila Slovensku presun eurofondov na pomoc obyvateľom a firmám

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. októbra 2022 - Európska komisia schválila Slovensku žiadosť o presun nevyužitých fondov EÚ na pomoc obyvateľom a firmám zasiahnutým vysokými cenami energií. Informovala o tom ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informati...

Výzva č. 5/2023 Fondu na podporu umenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 19. októbra 2022 - Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2023 na predkladanie žiadostí.

Usmernenie č. 2 k 72. výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. októbra  2022  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vydalo usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 (72. výzva) na ...

Operačný program Kvalita životného prostredia: zverejnili 78. výzvu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. októbra  2022  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že bola zverejnená 78. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratné...

Usmernenie č. 2 k 62. výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. októbra  2022  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vydalo  usmernenie č.2 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62 (62. výzva) na ...

Usmernenie č. 3 k 58. výzve zameranej na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. októbra  2022  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vydalo usmernenie č. 3 k výzve OPKZP-PO1-SC111-2019-58 na predkladanie žiadost...

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – Október 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na tému „Zmeny v zmysle novely ZVO (Zákazka s nízkou hodnotou; Súhrnné správy; Vý...

Sankcie voči Rusku – Často kladené otázky o obmedzeniach súvisiacich s verejným obstarávaním

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dáva dopozornosti neoficiálny preklad materiálu vydaného Európskou komisiou k článku 5k NARIADENIA RADY č.833/2014, ktorý je spracovaný formou odpovedí na najčastejšie otázky v súvislosti s uplatňovaním sankcií pre ob...

Usmernenie č. 5 k 56. výzve zameranej na zhodnocovanie BRKO

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 2. októbra 2022  - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP), vydalo Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (56. výzva) na pr...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.