Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Počet článkov autora: 2


Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Príspevok je zameraný na zmeny zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) vykonané zákonom č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a dopl...

Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní“) má ambíciu zvýšiť atraktivitu nájomného bývania a zefektívniť če...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.