Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ondrej Čurilla

Počet článkov autora: 3


Vendor lock-in efekt a aktuálne východiská českej judikatúry

Vendor lock-in predstavuje v oblasti verejného obstarávania nechcený a často veľmi zložitý problém, ktorý môže spôsobiť objednávateľovi ďalších IT služieb nečakané komplikácie. Vendor lock-in stav možno stručne definovať ako právne alebo faktické ...

Preukazovanie kvalifikácie v českých a slovenských tendroch

Nasledujúci príspevok analyzuje možnosť hospodárskeho subjektu zapísaného v slovenskom Zozname hospodárskych subjektov preukázať splnenie podmienok účasti v českom tendri doložením výpisu z tohto zoznamu. Vice versa, autori analyzujú tiež podmienk...

Prípravné trhové konzultácie

Prípravné trhové konzultácie („PTK“) ako inštitút umožňujúci verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi (ďalej len „obstarávateľ“) overiť možnosti trhu za účelom vhodného nastavenia súťažných podmienok výslovne upravuje zákon č. 343/2015 Z. z. o ve...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.