Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Cloudové služby 2.0

Dátum: Rubrika: Články

Cloudové služby ako riešenie pre elektronizáciu verejnej správy, ako aj rozdelenie základných kategórií cloudových služieb a povinností pri ich poskytovaní štátu sme si objasnili v príspevku „Cloudové služby“. [1] Teraz sa pozrieme na základné parametre, ktoré treba určiť pre správne nastavenie očakávaných služieb, ktoré sa následne premietnu v súťažných podkladoch a zmluvnej dokumentácii. V prvej časti sa pozrieme na aktuálne verejné obstarávanie, ktoré je zamerané práve na cloudové služby. A následne uvedieme aj ďalšie časté požiadavky pri obstarávaní cloudových služieb, ktoré vyplynuli z dobrej praxe alebo usmernení v tejto oblasti.

OPEN DATA
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len "Obstarávateľ") vyhlásilo 25. apríla 2022 súťaž na zákazku "Infraštruktúra pre projekt Open Data v.2.0". [2] Špecifikácia projektu definuje základne parametre nasledovne:
"Cieľom projektu Open Data V2.0 je vytvorenie portálu pre správu Národného katalógu otvorených údajov. V tomto portáli bude vytvorené metadátové jadro pre centrálne sprístupňovanie otvorených údajov. Pre dosiahnutie cieľa projektu Open Data V2.0 je potrebné vybudovať potrebnú infraštruktúru. Kompletná infraštruktúra bude vybudovaná z cloudových služieb poskytovaných komerčným poskytovateľom. Infraštruktúrne služby budú dodané pre projekt Open Data v2.0 v štandardnej lehote do 30 dní po podpisu zmluvy. Požadujeme dĺžku kontraktu na všetky cloudové služby 15 mesiacov bez viazanosti."
[3]
Ako kritérium na vyhodnotenie ponúk bola stanovená najnižšia cena, t.j. celková navrhovaná cena za poskytnutie služieb vrátane DPH. Zvolený prístup, samozrejme, predpokladá definovanie požadovaných služieb v dostatočnej granularite, tak aby zvolené hodnotiace kritérium bolo objektívnym pri vyhodnocovaní ponúk.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY
Zákazka sa môže skladať z rôznych služieb, no musí byť dodaná ako celok. Na tento účel sú následne definované minimálne požiadavky. Požiadavky na riešenie môžeme rozdeliť na nasledujúce časti:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.