Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kvalitné verejné obstarávanie stavby už pri výbere jej projektanta

Dátum: Rubrika: Články

Úspech verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác do veľkej miery závisí od kvality projektovej dokumentácie. Nemenej dôležitá je však spolupráca s projektantom aj počas samotného verejného obstarávania.

Na začiatku každého stavebného zámeru je projektant. Projektant - spolu s architektom - začne dávať zámeru konkrétny tvar, rozmer, umiestnenie, rieši každý detail, napojenie stavby na rozvody vody, elektriny, plynu, umiestnenie stavby do okolia a podobne.
Súčasťou každej projektovej dokumentácie je aj približný harmonogram a podrobný rozpočet stavby - výkaz výmer.
Projektant je teda človekom, ktorý je pre úspech projektu zásadný.
Po odovzdaní projektovej dokumentácie sa práca projektanta väčšinou končí. Inžiniersku činnosť často realizuje už niekto iný a autorský dozor si objednávajú len skutočne osvietení investori.
Ak projekt financuje verejný obstarávateľ, ďalšou fázou realizácie projektu je výber zhotoviteľa stavby. Zodpovedná osoba pre verejné obstarávanie vypracuje tendrovú dokumentáciu, priloží projektantom spracovanú projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a vyhlási sa verejné obstarávanie.
V dnešnej dobe sa iba máloktorá stavebná firma zúčastňuje obhliadky miesta realizácie projektu. Podľa štatistiky našej spoločnosti (predmetom posúdenia bolo 35 stavebných zákaziek, v rámci ktorých sa organizovala obhliadka miesta realizácie zákazky), v roku 2022 mal o obhliadku záujem iba každý šiesty uchádzač, čo je najmä pri zložitých stavbách a rekonštrukciách žalostne málo.
Čím viac sa blíži lehota na predkladanie ponúk, tým rastie počet otázok záujemcov. Ak pominieme všeobecne známe balíky všeobecných otázok typu: "Sú súťažné podklady vzájomné a samostatne v bezchybnom súlade?" alebo "Má verejný obstarávateľ dostatočne naštudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol?", potom drvivá väčšina otázok záujemcov smeruje k projektovej dokumentácii a výkazu výmer.

(Zdroj: Vlastné spracovanie autora)

A TU NASTÁVA PROBLÉM
Stavebné firmy sa začínajú pýtať na podrobnosti realizácie, prepojenosť existujúcej stavby s nadstavbou či príst
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.