Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ako zrealizovať projekt hladko a bez komplikácií?

Dátum:

Postup od vyhlásenia výzvy o nenávratný finančný príspevok až po úspešné zrealizovanie projektu je kolotočom dodávania dokladov, prípravy formulárov a nespočetného množstva konzultácií s účtovníkmi alebo pracovníkmi ministerstiev. Zo skúsenosti však vieme, že celým procesom sa dá prejsť hladko, ak sa vyhnete pochybeniam. V nasledujúcom príspevku sme identifikovali možné komplikácie a navrhli riešenia, ako im včas predísť a ukončiť projekt efektívne.

Ako zrealizovať projekt hladko a bez komplikácií?
Katarína
Masná
konzultant, Centire
Identifikácia príležitosti a príprava žiadosti
Uchádzaniu sa o nenávratný finančný príspevok predchádza sledovanie zverejňovania výziev riadiacimi orgánmi a identifikácia zhody vášho projektového zámeru s podporovanými aktivitami. Ak identifikujete relevantnú výzvu pre váš projekt, je potrebné vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok a včas ju doručiť do podateľne. Na vypracovanie žiadosti si treba vyhradiť minimálne dva mesiace a následne treba rátať s časovým zdržaním v rámci schvaľovacieho procesu projektov, ktorý môže trvať až pol roka. Treba rátať aj s tým, že váš projekt môže byť schválený v zníženej sume a plán aktivít bude potrebné pozmeniť.
Po schválení projektu sa kandidáti často mylne domnievajú, že môžu ihneď začať s čerpaním rozpočtu projektu. Tu si však treba uvedomiť, že schválením výdavkov v rozpočte vám nevzniká automaticky nárok na ich preplatenie. Je preto nutné dopredu nastaviť a naplánovať čerpanie rozpočtu tak, aby vám bola výška výdavkov uhradená v plnej sume bez zbytočného krátenia.
Verejné obstarávanie
Verejné obstarávanie v sebe zahŕňa obstarávanie tovarov, služieb a prác v súlade s aktuálne platnými legislatívnymi predpismi. Keďže ide o dotáciu z verejných zdrojov, obstarávať musia nielen štátna správa a samospráva, ale aj súkromné firmy.
V tejto etape treba dbať najmä na to, aby verejné obstarávanie bolo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Preto je dôležité podrobne si preštudovať usmernenia, príručky a manuály, ktoré definujú rôzne špecifiká a spôsoby, akými obstarávať jednotlivé predmety verejného obstarávania. Usmernenia, príručky a manuály pre jednotlivé operačné programy obsahujú časovú odlišnosť, ale aj odlišnosť v podobe rozdielnych pravidiel na obstarávanie toho istého tovaru alebo s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.