Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Inštitút samoočistenia a identifikovaný konflikt záujmov

Dátum:

Príspevok predstavuje krátke zamyslenie sa nad právnou úpravou samoočistenia v prípade identifikovaného konfliktu záujmov. Predmetom príspevku je analýza prípadu, keď je konflikt záujmu identifikovaný medzi projektantom pripravujúcim technické podklady opisu predmetu zákazky a subdodávateľom uchádzača.

Inštitút samoočistenia a identifikovaný konflikt záujmov
JUDr
Juraj
Tkáč
Popis modelového skutkového stavu
Za účelom lepšieho pochopenia problematiky si na úvod opíšeme modelový skutkový stav, ktorý sa môže v procese verejného obstarávania vyskytnúť.
Projektant X naprojektoval projektovú dokumentáciu stavebného povolenia, ktorá vrátane výkazu výmer tvorí súčasť opisu predmetu zákazky na stavebné práce. Do súťaže sa prihlási stavebná spoločnosť A. V ponuke spoločnosť A uviedla ako svojho subdodávateľa spoločnosť B. Spoločnosť B má na svojej internetovej stránke uvedené referenčné projekty, pričom pri jednom z referenčných projektov je ako projektant uvedená osoba projektanta X.
Ide vôbec o konflikt záujmov?
V zmysle § 23 ZVO konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.
Zainteresovanou osobou je najmä
a)
zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania, alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania, alebo
b)
osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala n
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.