Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kasačná sťažnosť ako opravný prostriedok proti právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu aj vo veciach preskúmania zákonnosti rozhodnutí vydaných vo verejnom obstarávaní; späťvzatie kasačnej sťažnosti

Dátum:

Zápisnica vydaná Úradom pre verejné obstarávanie o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly postupu zadávania zákazky po uzavretí zmluvy § 146 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní ako predmet súdneho prieskumu zákonnosti. Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. apríla 2017, sp. zn. 4 Sžfk 16/2016

Kasačná sťažnosť ako opravný prostriedok proti právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu aj vo veciach preskúmania zákonnosti rozhodnutí vydaných vo verejnom obstarávaní; späťvzatie kasačnej sťažnosti
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.