Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Keď cena ako návrh na plnenie kritérií je pre všetkých uchádzačov rovnaká

Dátum:

Úrad pre verejné obstarávanie, ako aj Európska komisia v súčasnosti tlačia čoraz viac do popredia model kritérií na vyhodnotenie ponúk vo forme najlepšieho pomeru ceny a kvality. V tomto príspevku si dovolíme čitateľom predstaviť inštitút kritéria na vyhodnotenie ponúk, keď je cena pre všetkých uchádzačov identická a kritérium výberu je iný, objektívne merateľný parameter.

Keď cena ako návrh na plnenie kritérií je pre všetkých uchádzačov rovnaká
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
Prehliadané ustanovenie § 44 ods. 5 ZVO
V zmysle § 44 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia kvalitatívne kritériá na vyhodnocovanie ponúk, ak sa ponuky vyhodnocujú na základe nákladov, ktorých prvok má podobu pevnej ceny alebo pevných nákladov. Citované ustanovenie je praxou prehliadané, nie je vôbec využívané a zároveň Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") nevydal k dnešnému dňu žiadne metodické usmernenie, v ktorom by spomínal uvedený inštitút.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.