Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Meníte podmienky účasti? - predĺžte lehotu na predkladanie ponúk!

Dátum:

Úrad pre verejné obstarávanie v rozhodnutí č. 21530-6000/2016-ODI zakotvil, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vykonal takú úpravu podmienok účasti, ktoré majú zásadný charakter, je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk tak, aby bola dodržaná minimálna zákonná lehota na predkladanie ponúk. V súvislosti s týmto rozhodnutím však Úrad pre verejné obstarávanie nedefinoval bližšie, čo sa považuje za tak podstatnú zmenu podmienok účasti, že je potrebné túto zmenu premietnuť do predĺženia lehoty na predkladanie ponúk, a kedy nejde o zásadnú zmenu.

Meníte podmienky účasti? - predĺžte lehotu na predkladanie ponúk!
JUDr.
Juraj
Tkáč
V prejednávanom prípade verejný obstarávateľ vybavením žiadosti o nápravu vypustil časť podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia, ako aj technickej a odbornej spôsobilosti. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") celkom správne považoval takúto zmenu za zásadnú. Máme za to, že okrem uvedeného prípadu akákoľvek zmena podmienok účasti týkajúca sa akéhokoľvek číselného vyjadrenia určitej podmienky účasti (napr. výška obratu, hodnota referencie a pod.) predstavuje zásadnú zmenu, a teda by sa mala premietnuť do predĺženia lehoty na predkladanie ponúk. Taktiež pri podmienkach účasti, ktoré nie sú vyjadrené číslovkou (napr. stanovenie kvalifikácie expertov, strojného vybavenia a pod., ktoré nemusí byť vyjadrené číslovkou), môže ísť, podľa nášho názoru, o podstatnú zmenu v prípade zmeny ktoréhokoľvek požadovaného parametra (napr. určenie iného druhu požadovaného stroja, určenie alebo vypustenie kvalifikácie experta a pod.). V súvislosti s dĺžkou predĺženia lehoty na predkladanie ponúk máme za to, že nie je dostatočné jej predĺženie len na minimálnu zákonnú dĺžku, ale v kontexte princípov verejného obstarávania v prípade, ak došlo k podstatnej zmene podmienok účasti, je p
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.