Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Môže osoba podľa § 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní postupovať nadlimitným postupom?

Dátum:

V zmysle § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postup pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 ZVO, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) ZVO, alebo postup podľa § 9 ods. 9 tohto zákona, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) ZVO.

Môže osoba podľa § 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní postupovať nadlimitným postupom?
JUDr.
Juraj
Tkáč
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO") v Metodickom usmernení z 23. februára 2015, č. 1047-5000/2015, uviedol, že osoba v postavení podľa § 7 ods. 2 písm. a) ZVO môže postupovať aj nadlimitným postupom, no nemôže v takomto prípade vyžadovať zábezpeku. Keďže považujeme toto Metodické usmernenie za prelomové, dovoľujeme si ho v celom rozsahu predstaviť čitateľom.
Metodické usmernenie ÚVO z 23. februára 2015, č. 1047-5000/2015
Z ustanovenia § 7 ods. 2 ZVO vyplýva povinnosť osoby, ktorej bola verejným
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.