Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Možnosť (verejného) obstarávateľa rokovať v rokovacom konaní so zverejnením o ponukách, ktoré nie sú v súlade so záväznými požiadavkami technických špecifikácií

Dátum:

Inštitút rokovacieho konania so zverejnením umožňuje (verejnému) obstarávateľovi väčšiu mieru flexibility ako "štandardné" postupy verejnej, resp. užšej súťaže. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ má možnosť rokovať o jednotlivých podmienkach ponúk uchádzačov, s cieľom obdržania čo najlepšej ponuky. Uchádzači tak majú možnosť svoje ponuky v procese rokovacieho konania modifikovať. Na druhej strane však za účelom porovnateľnosti ponúk musia už v čase spustenia rokovacieho konania so zverejnením existovať záväzné technické parametre (požiadavky na predmet zákazky). K otázke, či môže (verejný) obstarávateľ v procese rokovacieho konania so zverejnením akceptovať aj ponuku, ktorá nespĺňa tieto záväzné požiadavky, sa vyjadril aj Súdny dvor EÚ.

Možnosť (verejného) obstarávateľa rokovať v rokovacom konaní so zverejnením o ponukách, ktoré nie sú v súlade so záväznými požiadavkami technických špecifikácií
JUDr.
Juraj
Tkáč
Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 5. decembra 2013 vo veci C-561/12, Nordecon AS, Ramboll Eesti AS proti Rahandusministeerium
Návrh na začatie prejudiciálneho konania bol podaný v rámci sporu medzi Nordecon AS, právnou nástupkyňou Nordecon Infra AS (ďalej aj "Nordecon"), a Ramboll Eesti AS (ďalej aj "Ramboll Eesti") na jednej strane a Rahandusministeerium (ministerstvo financií) na druhej strane, vo veci zrušenia rokovacieho konania o zadaní zákazky so zverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania.
Dňa 25. septembra 2008 Maanteeamet (úrad pre cestné komunikácie) začal rokovacie konanie so zverejnením oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania s názvom
"Plánovanie a výstavba cestného úseku Aruvalla - Kose cesty E263"
. V bodoch 4.3.1 a 4.7.1 prílohy III zadávacích podkladov, ktoré sa týkali zákazky dotknutej vo veci samej, sa stanovilo, že stredný deliaci pás tohto cestného úseku má mať šírku 13,5 m od kilometra 26,6 po kilometer 32 a šírku 6 m od kilometra 32 po kilometer 40.
Dňa 20. januára 2010 Maanteeamet vyhlásil, že štyri predložené ponuky, a to ponuky skupín Lemminkäinen a Merko, spoločná ponuka Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, Binders SIA a Insenierbuve SIA, ako aj ponuka skupiny Nordecon, ktorú tvoria Nordecon Infra AS a Ramboll Eesti, sú prípustné, hoci v ponuke tejto poslednej uvedenej spoločnosti sa uvádzal stredný deliaci pás v šírke 6 m na celej dĺžke uvedeného cestného úseku. Maanteeamet počas rokovaní, ktoré nasledovali po podaní týchto ponúk, listom z 26. apríla 2010 navrhol uchádzačom, s výnimkou skupiny Nordecon, aby zmenili šírku stredného deliaceho pásu uvedenú v pôvodných ponukách a aby ju stanovili na 6 m na celej dĺžke dotknutého cestného úseku, ako to navrhla skupina Nordecon. Po rokovaniach so všetkými uchádzačmi, v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.