Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v 1. štvrťroku 2020 nasledujúce nové návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania.

 

Dátum podania návrhu

Číslo prípadu Názov podávateľa návrhu Téma
23. 4. 2020 Vec C‑521/18 Návrh na začatie prejudiciálneho konania NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 23. apríla 2020 k návrhu na začatie prejudiciálneho konania ktorý podal Tribunale Amministrativo Regio­nale per il Lazio (Regionálny správny súd pre región Lazio, Taliansko)] Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie – Smernica 2014/25/EÚ – Poštové služby – Činnosti týkajúce sa poštových služieb – Vrátnická, recepčná služba a služba monitorovania vstupov – Späťvzatie oznámenia o vyhlásení obstarávania v priebehu konania – Záujem žalobcov na konaní napriek späťvzatiu oznámenia – Zatiaľ nevydané rozhodnutie o trovách
2. 4. 2020 Vec C‑3/19 Návrh na začatie prejudiciálneho konania NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ‑BORDONA prednesené 2. apríla 2020 Asmel società consortile a r.l. proti A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione, za účasti: A.N.A.C.A.P. – Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi entrate k návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Štátna rada, Taliansko) Prejudiciálne konanie – Verejné obstarávanie – Centrálne obstarávacie inštitúcie – Malé obce – Obmedzenie len na dva verejnoprávne organizačné modely centrálnej obstarávacej inštitúcie – Zákaz účasti súkromného kapitálu – Miera voľnej úvahy členských štátov – Územné obmedzenie ich činností
2. 4. 2020 Vec C‑186/19 NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE prednesené 2. apríla 2020 Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze proti Supreme Headquarters Allied Powers Europe Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Súdna spolupráca v občianskych veciach – Súdna právomoc a výkon rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 – Pôsobnosť – Článok 1 ods. 1 – Pojem ‚občianske a obchodné veci‘ – Predbežné opatrenia vrátane ochranných opatrení – Konanie o návrhu na zrušenie zaistenia pohľadávky u tretej osoby – Žaloba podaná medzinárodnou organizáciou – Úkony alebo opomenutia pri výkone verejnej moci – Pojem – Konanie vo veci samej o návrhu na uznanie existencie zmluvnej pohľadávky – Dodanie pohonných látok v rámci mierovej misie – Exekučná imunita tejto medzinárodnej organizácie
2. 4. 2020 Vec C‑264/19 NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE prednesené 2. apríla 2020 Constantin Film Verleih GmbH proti YouTube LLC, Google Inc. Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Autorské práva a s nimi súvisiace práva – Platforma na zdieľanie videí na internete – YouTube – Sprístupnenie filmu na internete bez súhlasu nositeľa autorských práv – Žaloba týkajúca sa porušenia práva duševného vlastníctva – Smernica 2004/48/ES – Článok 8 – Právo nositeľa autorských práv na informácie – Článok 8 ods. 2 písm. a) – Pojem ,mená a adresy‘ – Rozsah – Elektronická adresa, IP adresa a telefónne číslo – Vylúčenie
19. 3. 2020 Vec C‑14/19 P NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 19. marca 2020 Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen) proti KF Právomoc súdu Únie – Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Články 19 a 24 ZFEÚ – Články 263, 268, 270 a 275 ZFEÚ – Článok 47 Charty základných práv Európskej únie – Rozhodnutia Rady 2009/747/SZBP a 2014/401/SZBP – Služobný poriadok strediska SatCen – Členovia personálu – Zásada rovnosti – Účinná súdna ochrana – Odvolacia komisia strediska SatCen – Námietka nezákonnosti – Pozastavenie výkonu funkcie – Disciplinárne konanie – Odvolanie z funkcie – Právo byť vypočutý – Prístup k spisu
16. 3. 2020 Vec C-6/20 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tallinna Ringkonnakohus (Estónsko) 7. januára 2020 – Sotsiaalministeerium/Innove SA Prejudiciálne otázky uvedené nižšie v texte
29. 1. 2020 Vec C‑796/18 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Informatikgesellschaft für Software‑Entwicklung (ISE) mbH proti Stadt Köln, za účasti: Land Berlin [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko)] Prejudiciálne otázky uvedené nižšie v texte
20. 1. 2020 Vec C-771/19 Návrh na začatie prejudiciálneho konania NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E. – LDK Symvouloi Michanikoi A.E., NAMA Symvouloi Michanikoi kai Meletites A.E., LDK Symvouloi Michanikoi A.E./Archi Exetasis Prodikastikon Prosfygon (AEPP), ATTIKO METRO A.E. Prejudiciálne otázky uvedené nižšie v texte
17. 1. 2020 Vec C-23/20 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Klagenævnet for Udbud (Dánsko) 17. januára 2020 – Simonsen & Weel A/S/Region Nordjylland a Region Syddanmark Prejudiciálne otázky uvedené nižšie v texte
16. 1. 2020 Vec C‑15/19 NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY JULIANE KOKOTT prednesené 16. januára 2020 A.m.a. – Azienda Municipale Ambiente SpA proti Consorzio Laziale Rifiuti – Co.La.Ri. Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Odpady – Smernica 1999/31 – Skládky – Náklady na skládky odpadov – Existujúce skládky – Časová pôsobnosť smernice – Zmena pôvodných zmluvne dohodnutých poplatkov za zneškodnenie – Zákaz retroaktivity – Právna istota – Ochrana legitímnej dôvery – Proporcionalita
9. 1. 2020 Vec C-8/20 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht (Nemecko) 9. januára 2020 – L.R./Bundesrepublik Deutschland Prejudiciálne otázky uvedené nižšie v texte
Vec C-521/18
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MICHAL BOBEK prednesené 23. apríla 2020
Navrhujem, že nie je potrebné, aby Súdny dvor odpovedal na otázky, ktoré položil Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Regionálny správny súd pre región Lazio, Taliansko).
Vec C-3/19
Návrh GENERÁLNEHO ADVOKÁTA MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA prednesený 2. apríla 2020
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.