Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nové finančné limity účinné od 1. Januára 2016

Dátum:

Dňa 24.11.2015 Európska komisia s ohľadom na Zmluvu o fungovaní Európskej komisie, ako aj na - smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, a najmä na jej článok 6, - smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (1), a najmä na jej článok 17 a - smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií, a najmä na jej článok 9 (ďalej aj "smernice"), prijala nariadenia pod č. 2015/2170, č. 2015/2171 a č. 2015/2172 (ďalej aj "nariadenia").

Nové finančné limity účinné od 1. Januára 2016
Ing.
Katarína
Chebeňová
Dôvodom prijatia uvedených nariadení bola zmena finančných limitov. Tak, ako to vyplýva z uvedených nariadení, zmena finančných limitov vychádza z výpočtu na základe priemernej hodnoty eura za určité obdobie končiace 31. augusta.
Zároveň jedným z cieľov smerníc je umožniť (verejným) obstarávateľom, ktorí ich uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky ustanovené v Dohode o vládnom obstarávaní (ďalej aj "dohoda"), ktorá by sa mala uplatňovať na každú verejnú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy - finančné limity v nej ustanovené. V záujme dosiahnutia tohto cieľa bolo preto potrebné zosúladiť jednak finančné limity ustanovené v smerniciach pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj dohoda, a zároveň zosúladiť finančné limity ustanovené v smerniciach, na ktoré sa dohoda nevzťahuje, konkrétne zmenou smerníc spôsobom tak, ako to uvádzame ďalej.
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) ZVO
I---------------------------------I---------------------I---------------------I--------------------I I Druh zákazky          I Podlimitná zákazka/ I Podlimitná zákazka/ I Nadlimitná zákazka I I                 I nie bežne dostupná I  bežne dostupná  I          I I---------------------------------I---------------------I---------------------I--------------------I I Tovary, služby platné do 31.  I   < 134 000 €   I   < 134 000 €   I  >= 134 000 €  I I 12. 2015            I           I           I          I I---------------------------------I---------------------I---------------------I--------------------I I Tovary, služby platné od 1. 1. I   < 135 000 €   I   < 135 000 €   I  >= 135 000 €  I I 2016              I           I           I          I I---------------------------------I---------------------I---------------------I--------------------I I Potraviny platné do 31. 12.   I   < 134 000 €   I   < 134 000 €   I  >= 134 000 €  I I 2015              I           I           I          I I---------------------------------I---------------------I---------------------I--------------------I I Potraviny platné od 1.1.2016  I   < 135 000 €   I   < 135 000 €   I  >= 135 000 €  I I---------------------------------I---------------------I---------------------I--------------------I I Prá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.