Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novinky v eurofondových zákazkách

Dátum:

Významnou, ak nie vôbec dominantnou časťou zákaziek v slovenskom prostredí verejného obstarávania sú zákazky spolufinancované z prostriedkov EÚ. Dňa 21. decembra 2017 nadobudla účinnosť nová verzia dokumentu Systém riadenia EŠIF, verzia 6. Dokument má 249 strán a prináša viaceré novinky do oblasti tzv. eurofondových zákaziek, t.j. zákaziek aspoň sčasti spolufinancovaných zo zdrojov EÚ. Dokument je voľne prístupný na stiahnutie na stránke partnerskadohoda.gov.sk. Upozorňujeme, že uvedené novinky je ešte potrebné pretaviť do jednotlivých manuálov pre verejné obstarávanie príslušných operačných programov. V tomto príspevku predstavujeme čitateľom z nášho pohľadu 3 najdôležitejšie novinky v súvislosti so zadávaním tzv. eurofondových zákaziek.

Novinky v eurofondových zákazkách
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
Zmeny v oblasti zákaziek s nízkou hodnotou v hodnote od 1 000 eur do 5 000 eur bez DPH
V zmysle bodu 3.3.7.2.5.2 materiálu Systém riadenia EŠIF, verzia 6, názov kapitoly "Zákazky do 15 000 eur časť 6": V prípade zákaziek s nízkou hodnoto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.