Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Porušenie povinnosti zadať zákazku cez elektronické trhovisko

Dátum:

Dňom 1. marca 2015 vznikla povinnosť v prípade podlimitných zákaziek na dodanie tovaru, stavebných prác a služieb bežne dostupných na trhu postupovať s využitím elektronického trhoviska. V príspevku analyzujeme prípadné zodpovednostné riziká, resp. sankcie za porušenie povinnosti zadať podlimitnú zákazku cez elektronické trhovisko.

Porušenie povinnosti zadať zákazku cez elektronické trhovisko
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer s. r. o.
V zmysle § 92 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") je elektronické trhovisko informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra SR. Elektronické trhovisko si je možné predstaviť ako akýsi internetový obchod, na ktorom si verejný obstarávateľ okrem možnosti vybrať si už z existujúcich položiek môže aj sám definovať predmet plnenia a čaká, aká cena mu bude za toto plnenie ponúknutá. Na rozdiel od rôznych vyhľadávačov internetových obchodov, keď má zákazník možnosť si vybrať konkrétny internetový obchod, však v prípade elektronického trhoviska má verejný obstarávateľ povinnosť realizovať obchod výlučne cez elektronické trhovisko, cez webovú stránku https://www.eks.sk/.
V tomto príspevku analyzujeme prípadné zodpovednostné riziká, resp. sankcie za porušenie povinnosti zadať podlimitnú zákazku cez elektronické trhovisko.
Vecný znak
V zmysle § 91 ods. 1 písm. a) ZVO v prípade, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, verejný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.